Prosthetic Kit

Kit phục hình gồm Torque, driver chung cho cả Narrow Line và Standard Line. Cây vặn lực tối đa lên đến 70 Ncm

 

Yêu cầu báo giá
Danh mục:
  Title SKU
RITTER IMPLANT MOTOR 110V RITTM-IMPMTR110V
  E-Type Push Button Contra Angle Hand Piece RITTM-20-1ELPBIMP